Referencer Historie Kontakt
Ansvarlighed Om os Forside Karriere

HISTORIEN BAG OBYG

En virksomhed der blev til to

Trods at Odense Bygningsservice A/S i dag er et selvstændigt service- og entrepriseselskab, er det uungåeligt ikke at vende det historiske perspektiv for moderselskabet H. Skjøde Knudsen A/S. Obyg's historiske rødder stammer nemlig helt tilbage fra grundlæggelsen af Skjøde i 1972, som oprindeligt startede med at være et tømrerfirma - Læs mere ind i baggrunden for Skjøde og Obyg på tidslinjen nedenfor.

Generationsskifte

Hans Skjøde Knudsen udtrykte allerede tidligt et ønske om, at virksomheden skulle bestå og drives videre, når hans eget virke på et tidspunkt uundgåeligt ville ophøre. Den rettidige omhu kom til udtryk, da udlejningsboligerne i 1993 blev udskilt fra byggevirksomheden med henblik på et forestående generationsskifte. I 2003 trådte Allan Nielsen ind som medejer og leder i virksomheden, hvilket markerede indledningen på det nøje planlagte generationsskifte. Fire år senere overdrog Hans Skjøde Knudsen den daglige ledelse til Allan Nielsen, mens ejerkredsen blev suppleret af Jens Toft. Generationsskiftet var en realitet

1993-2003

2003-2008

Fra tømrerfirma til hoved- og totalentreprenør

I forlængelse af Allan Nielsens indtræden i ejerkredsen blev der fastlagt en ny strategi for virksomheden. Med et øget fokus på kompetent projektledelse skiftede virksomhedens kurs til primært at fokusere på hoved- og totalentrepriser. I 2008 blev Allan Arno ansat i Skjøde, og over de næste år opbyggede man en faglig, kompetent projektorganisation.