Referencer Historie Kontakt
Ansvarlighed Om os Forside Karriere

Lærlinge- og praktikprogram

Kvalitet til tiden

Kickstart din karriere hos Obyg

Hos Obyg tager vi ofte praktikanter og lærlinge ind, da vi ser det som et bærende fundament, at vi er med til at uddanne fremtidens arbejdskraft. 

Tømrer og murer

Man kommer ikke uden om, at tømrerfaget er grund-DNA'et i vores historie. I dag er vores egenproduktion primært i tømrer og murerfaget, hvorfor vi kan tilbyde en spændende grad af specialisering inden for netop disse fag. I din lærlinge- eller praktiktid hos os, bliver du opkoblet en støtte mentor og kontaktperson, som målrettet guider og kvalificerer dig igennem forretningens mange ben inden for service og entreprise. 

I servcieafdelingen har vi en bredt, varierende kundegruppe, som derfor kræver, at man formår at begå sig med forskellige typer af kunder. Dagligdagen er varierende, og man lærer derfor at blive omstillingsparat til forskellige typer af opgaver og udfordringer. Vi møder ofte ønsker fra kunden, som kræver, at vi både tænker og bygger kreativt uden predefinerede planer og tegninger. Man er ofte i tæt kontakt med erhvervs- eller forsikringskunder, hvorfor det er nødvendigt at være opmærksom på kommunikation og dét at agere repræsentativt. Dagligdagen er præget af selvstændighed men i høj grad også af frihed under ansvar. 

Vores entrepriseafdeling udfører alt inden for fag, hoved og totalentreprise.  Her vil man indgå i et sjak, hvor dagligdagen er præget af mere faste opgaver. Her er nøgleord som systematik og effektivitet gennemgående. I det daglige er man i tæt kontakt med byggelederen og ellers det faste sjak, som man er tilknyttet. 

Løbende bliver der afholdt udviklings- og trivselssamtaler, hvor vi gennemgår, inde for hvilke områder man præsterer godt, og hvilke man kunne tænke sig at blive bedre til. Hertil vender vi også den daglige trivsel, da det, for os, er mindst lige så vigtigt som de faglige kvalifikationer. 

Bygningskonstruktør

Da vi hos Obyg arbejder med både fag-, hoved-, og totalentrepriser, kan vi tilbyde spændende praktikpladser for kommende byggeledere. Obyg er karakteriseret af at have en stor mængde af egenproduktion, som man er med til at administrere. Undervejs opkobles man byggeledere i entreprisefaget, som guider og kvalificerer dig inden for de tekniske og praktiske arbejderopgaver. Når man kommer i praktik hos os, vil man møde en virksomhed, hvor fokusset ligger på kompetenceudvikling, trivsel og et sundt arbejdsmiljø. Under forløbet vil man bl.a. stifte bekendtskaber med opgaver som: 

  • Styring af egenproduktion
  • Tilsyn
  • Kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse
  • Byggestyring
  • Deltagelse i bygge-og sikkerhedsmøder
  • Planlægning og tidsstyring
  • Risikostyring og daglig sparring om opgaveløsning
  • Logistik og udførelsesmetoder
  • AB18-kontraktforhold
  • Tilbud og kalkulation
At arbejde i Obyg >>

Bo Clemmesen, 28 år, har været i et 20 ugers praktikforløb hos os igennem UCL.

Han nævner bl.a.: ”At være i praktik hos Odense Bygningsservice A/S giver mig en stærk, praktisk erfaring med konkrete arbejdsopgaver inden for styring og planlægning af entreprisefaget. En af de mange fordele ved praktikken er, at jeg til dagligt får erfaring med de programmer, som vi er blevet introduceret til på skolen”. 

Bo's HISTORIE >>

≈77% af vores lærlinge og praktikanter fastansætter vi

≈15% af vores medarbejdere er lærlinge eller praktikanter